Gezond Schoolplein

Een gezonde leefstijl is belangrijk!

Het schoolplein vervult een belangrijke functie als sport- bewegingsplein waar onze leerlingen en ook de kinderen vanuit de buurt worden uitgedaagd om te bewegen.

Talryk heeft een Gezond Schoolplein!

  • Ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving!
  • Prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur!
  • Positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties!