Vso Talryk

Talryk is een VSO school voor 12-20 jarigen. Wij bieden specialistisch onderwijs aan zeer moeilijk lerenden en jongeren met een complexe beperking en/ of gedragsproblematiek.

Onze missie:

Talryk stemt af op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van elke leerling zodat zij zo zelfstandig mogelijk en vol vertrouwen kunnen uitstromen naar een optimale plek op het gebied van werken, wonen en vrije tijd.

Kernwaarden van waaruit we werken:

  • Eigenwaarde centraal
  • Respect, veiligheid en geborgenheid
  • Maatwerk
  • Ruimte bieden aan ontdekken en ontwikkelen

Ons Motto:

Talryk. Samen werken aan jouw toekomst!