Nieuw berichten rondom Coronavirus

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In navolging van de brief die u afgelopen vrijdag gekregen heeft en de persconferentie op zondagmiddag 17.30 uur het volgende;
De overheid heeft besloten scholen en kinderopvang te sluiten t/m 6 april as. Ook onze scholen blijven dus langer dicht. In plaats van 31 maart blijven we dicht tot en met 6 april as.
Ouders die in vitale beroepen werken en echt geen opvang kunnen regelen voor hun kinderen kunnen zich melden bij de directie van de school.
Verder blijven de uitgangspunten in de brief van afgelopen vrijdag van kracht.
Met vriendelijke groet,

College van Bestuur.