Ondersteuning Nederlands als Tweede taal

Stel je voor, je bent opgegroeid met een taal die ze op jouw school niet spreken. Ineens wordt er van je verwacht dat je communiceert, leest en schrijft in deze taal. Daarnaast moet je de aangeboden lesstof, net als je Nederlandse klasgenoten, gaan leren en beheersen. Dit vergt veel inspanning en is soms best lastig.

NT2 op Talryk

De afgelopen jaren nam het aantal anderstalige leerlingen binnen het Nederlands onderwijs toe. Ook op Talryk zijn een aantal leerlingen waarvan het Nederlands niet de moedertaal is. Deze leerlingen kunnen, als de Nederlandse taal hen belemmert om goed mee te kunnen komen, binnen Talryk in aanmerking komen voor NT2 ondersteuning. NT2 betekent Nederlands als Tweede taal.

Ondersteuning op maat

De ondersteuning verschilt per leerling en is altijd gericht op het vergroten van de woordenschat. Dit is nodig om instructietaal, schooltaal of simpele teksten te kunnen begrijpen. Naast de woordenschat wordt ook aandacht besteed aan de Nederlandse klanken. Klanken zijn belangrijk voor het goed kunnen praten, lezen en schrijven.

Door iedere dinsdagmiddag met de leerlingen te kijken waar ze tegenaan lopen in de school en te oefenen met de Nederlandse taal merken we dat deze leerlingen meer handvaten hebben om mee te kunnen komen in de klas en op stage.