Opvang voor ouders in vitale beroepen

Beste ouders/verzorgers,

Vanuit SO Fryslan proberen we te voldoen aan de oproep van de minister om opvang te regelen voor ouders met vitale beroepen.
Speciale Kinderopvang Wille is bereid om deze te verzorgen in samenwerking met SO Fryslan.

Als u hiervan gebruik zou moeten maken omdat u beide werkt in een vitaal beroep, dan kunt u contact opnemen via het volgende mailadres: info@specialekinderopvang.nl
Dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Met vriendelijke groet,

 

mede namens het bestuur,  Cornelis Kappe