Rots & Water op Talryk       

Rots & Water op Talryk       

Introductie en doelstelling

Het Rots & Water programma richt zich op bewustwording en ontwikkeling van eigen kracht en mogelijkheden. En het vermogen om met andere mensen samen te leren spelen, werken en leven in een veranderende, multiculturele samenleving.

Het Rots & Water programma heeft als doel het welbevinden van leerlingen te vergroten en sociale problemen, waaronder pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag, te verminderen.

Leerlingen leren sociale vaardigheden middels de karakteristieke psychofysieke didaktiek waarin in elke les fysieke oefening, momenten van zelfreflectie, kringgesprekken en verwerkingsopdrachten vertegenwoordigd zijn. Er wordt geoefend in bijna echte, altijd veilige situaties om de transfer naar de dagelijkse praktijk te optimaliseren. Kenmerkend is dat leerlingen hun rust in velerlei verschillende sociale situaties leren bewaren. Leerlingen krijgen meer inzicht in sociale situaties door het gebruik van Rots en Watertaal- en begrippen.

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots & Water is een bewezen effectieve anti-pest methodiek. Talryk zet Rots & Water in als anti-pest- programma.

Rots & Water wordt op Talryk door 6 trainers geven en is onderdeel van het onderwijsaanbod van Talryk.