Talryk genomineerd!

Een prachtig bericht in de vakantie: Talryk is als school genomineerd voor de ROC Friese Poort STAR Awards in de categorie:
‘Beste stagebedrijf/stagebegeleider’

Verdere info: www.rocfriesepoort.nl/starawards

Nomineren kan t/m 2 maart a.s.