Unyk is een vorm van onderwijs en zorg voor zeer moeilijk lerende jongeren (ZML) die intensieve begeleiding nodig hebben. Een groep die nu vrijwel nergens terecht kan en daardoor vaak al langere tijd thuis zit. Eindelijk kunnen we nu ook hen een plek bieden.

Een plek voor ZML-jongeren in De Tike

Unyk is een initiatief voor ZML-jongeren van 11 t/m 16 jaar. Het is bedoeld voor het onderwijzen aan en begeleiden van gedragsmoeilijke ZML-jongeren vanuit het speciaal onderwijs. Deze jongeren zijn niet of nauwelijks (voor korte of langere termijn) in staat om zich te kunnen voegen in een reguliere schoolse setting (speciaal onderwijs) en zullen anders niet naar school kunnen gaan.

Intake | Instroom | Voortgang | Uitstroom

Het persoonlijke traject wordt Unyk op maat gemaakt en samen met de jongere opgesteld tijdens de intake. Dit persoonlijke en unieke traject zal leidraad zijn voor de instroom, voortgang en uiteindelijke uitstroom. De uitstroom zal rond de 16-jarige leeftijd zijn.

Unieke combinatie van docent, onderwijsassistent en agogisch (zorg)medewerker

Kleinschalig onderwijs gecombineerd met zorg in een kleine overzichtelijke locatie. Dat maakt ons Unyk. Maximaal 15 jongeren worden continu begeleid door een docent, een onderwijsassistent en een agogisch (zorg)medewerker. Deze combinatie van onderwijs en zorg is uniek. Elke leerling kan hierdoor zo veel mogelijk een individueel programma op maat volgen, waarbij we theorie vooral combineren met praktijklessen, sociaal emotionele ontwikkeling en leren, beweging en ontspanning. De jongere wordt actief mede-eigenaar van zijn of haar persoonlijke traject.

Expertise door partnerschap

Onderwijs is onze kerntaak. De problematiek van de jongeren is alleen dermate complex, dat samenwerking met zorgpartners en het samenvoegen van diverse expertise een voorwaarde is om tot een succesvol concept te komen. Voor nu en voor de langere termijn. Dit is in het belang van de kwaliteit van de begeleiding van de jongeren. Onze samenwerkende partners zijn o.a. diverse onderwijs- en zorgorganisaties, Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland en Gemeente Smallingerland.

Informatie en aanmelden

Wilt u meer weten over Unyk of mogelijk aanmelden? Neem op werkdagen telefonisch contact op met de administratie van Talryk via het algemene telefoonnummer van VSO Talryk. U kunt ook mailen of bekijk hier het nieuwsbericht.