VSO Talryk in schoolgebouw De Tike

Bert SchreuderOffline, Voorpagina

In het gebouw waar tot afgelopen schooljaar basisschool De Gielguorde huisde, opent een locatie van VSO Talryk.

Voor meer info klik hier.