Dislocatie VSO Talryk in schoolgebouw De Tike

“Dit is een school voor écht iedereen”

“Dit is een school voor écht iedereen.” Met die woorden opende directeur Cornelis Kappe van VSO Talryk voor het eerst de deuren van de nieuwe dislocatie in De Tike. Maaike Zwart van de gemeente Smallingerland overhandigde donderdagmiddag 6 februari de sleutel. In het schoolgebouw van de voormalige basisschool De Gielguorde nemen na de zomervakantie de eerste kandidaten van VSO Talryk plaats. Onderwijs voor zeer moeilijk lerende jongeren die intensieve begeleiding nodig hebben. Een groep die nu nergens terecht kan en daardoor vaak al langere tijd thuis zit. “Eindelijk kunnen we ook hen een plek bieden”, knikt Kappe.

“Binnen het bestaande voortgezet speciaal onderwijs konden we hen niet de begeleiding geven die ze nodig hebben. Veel van hen komen daardoor thuis te zitten, of vroegtijdig terecht in dagbesteding omdat er simpelweg geen alternatief voor hen is. De kans dat ze hierdoor het onderwijs al op jonge leeftijd verlaten is erg groot. Met alle gevolgen van dien.”

Continue begeleiding

Vandaar dat VSO Talryk zich op de dislocatie in De Tike specifiek richt op deze doelgroep. “We geven les aan 5 tot maximaal 15 leerlingen per dag”, legt teamleider Ingrid Breimer uit. “Wij bieden een vorm van kleinschalig onderwijs, waarbij de leerlingen continu begeleid worden door een docent, een assistent en agogisch werker. Die combinatie van onderwijs en zorg is uniek. Elke leerling kan daardoor zo veel mogelijk een individueel programma op maat volgen, waarbij we theorie vooral combineren met praktijklessen, beweging en ontspanning.”

Samenwerken met het dorp

De locatie leidt de leerlingen op voor diverse sectoren als Zorg & Welzijn, Land- & Tuinbouw, Economie en Techniek. “Daarbij zoeken we ook naar leerplekken buiten ons schoolgebouw, zoals bijvoorbeeld volkstuintjes of kassen waar onze leerlingen de handen uit de mouwen kunnen steken”, benadrukt de teamleider. Samenwerking met de omgeving staat voorop. Vandaar dat VSO Talryk actief contact heeft met het dorp en haar inwoners. “Het plein voor de school blijft bijvoorbeeld een ontmoetingsplek in het dorp”, geeft Breimer als voorbeeld.

In de steigers

Waar een deur dicht gaat, gaat altijd een nieuwe deur weer open. Deze levenswijsheid gaat zeker op voor de basisschool in De Tike. Met de sluiting van basisschool De Gielguorde voor de zomervakantie in 2019 staat het schoolgebouw alweer in de steigers om gereed te worden gemaakt voor zijn tweede leven. Naar verwachting nemen de eerste jongeren in september plaats in de schoolbankjes. In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan alle benodigde faciliteiten.

Onderwijs op maat

Directeur Kappe en teamleider Ingrid Breimer zijn maar wat trots op de bijzondere locatie. “Dit project is een voorbeeld voor de rest van Nederland. Wij willen laten zien dat deze kleine doelgroep van ZML Intensieve-leerlingen de moeite meer dan waard is. Iedereen verdient onderwijs op maat. Dat roepen we allemaal, maar wij zijn de eerste die het ook echt doen. Vandaar dat ik met trots durf te stellen dat dit een school is voor écht iedereen.”

Lees hier de publicatie in de Leeuwarder Courant.