VSO Talryk is vanaf nu een Middelenvrije School!

Sinds 2017 zijn wij een Gezonde School. Wij willen een gezonde en veilige leer- en leefomgeving bieden voor onze leerlingen en voor het personeel. We haalden al het themacertificaat Bewegen en Sport van de Gezonde School.

Sinds 1 september 2019 behaalden we ook het themacertificaat Roken en Alcohol. Hieronder valt bijvoorbeeld dat er niet gerookt wordt en geen alcohol wordt gedronken op school. Als school gingen we zelfs nog een stapje verder. Dat betekent dat we nu een Middelenvrije School zijn. U kunt hierbij ook denken aan geen energiedrankjes op school. Vanuit de Gezonde School ontvingen we het themacertificaat Roken en Alcohol, daar zijn we trots op!

Samen voor Zero Tolerance! in Smallingerland

Scholen in Smallingerland accepteren geen middelengebruik. Toch is geen enkele school vrij van het gebruik van middelen zoals alcohol, roken en drugs. Om verder te kijken dan het eigen school(plein) kozen we ervoor gekozen om de krachten te bundelen. De scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs en het mbo in Smallingerland werken op dit gebied samen met gemeente, ouders, bedrijven, instellingen en andere partners.

Dit doen we vanuit de aanpak Samen voor zero tolerance, waarmee we de komende jaren inzetten op het terugdringen van gebruik en schadelijke effecten van middelen onder jongeren. Wij vinden als VSO Talryk dat wij als school de verantwoordelijkheid hebben om onze leerlingen een gezonde en middelenvrije leeromgeving te bieden. De afspraken die we hierover als school maken, kunt u vinden in de schoolgids.