VSO Talryk gesloten tot t/m 1 juni 2020

De overheid heeft besloten het voortgezet onderwijs gesloten te houden tot een maand na de meivakantie. Ook de scholen van SO Fryslân blijven dus langer dicht. Voor VSO Talryk betekent dit dat de school tot en met maandag 1 juni 2020 gesloten is.

Voor vragen over opvang kunt u terecht bij de directeur van de school dhr. C. Kappe 06- 5758 9520

Voor ouders in vitale beroepen: https://vsotalryk.nl/opvang-voor-ouders-in-vitale-beroepen/

Aanmelden tijdens Corona periode

Ook nu, gedurende de Corona periode, kunt u uw kind gewoon aanmelden bij Talryk of Unyk. U kunt hierbij gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Bij voorkeur aanmelden voor 1 mei aanstaande. Voor verder vragen of informatie: 0657589520 Dhr. C Kappe

Welkom bij Talryk!

Samen werken aan jouw toekomst! is ons motto. Voorbereiden op de toekomst, kleur geven aan het naschoolse leven. Daar is ons onderwijs op gericht. Talryk biedt ontwikkelingsgericht en praktijkgericht onderwijs waarbij het uitstroomperspectief gericht is op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan wonen, werken en vrije tijd. We gaan daarbij uit van de individuele mogelijkheden van de leerling waarbij rekening gehouden wordt met diens beperking. De leerlingen oriënteren zich breed op de maatschappij o.a. door stages en maken op basis hiervan werken samen aan hun toekomst.