Jaarkalender

Jaarlijks maakt Talryk een jaarkalender met daarin praktische informatie voor ouders. De leerlingen krijgen de kalender in het begin van het schooljaar mee. Indien u die niet voorhanden heeft, kunt u die op de onderstaande link Downloaden.

Talryk Kalender 2017/2018

Aanvraag extra verlofdagen leerlingen

In principe kunnen leerlingen buiten de schoolvakanties geen dagen vrij krijgen. In overleg met school kunnen er echter een paar uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde festiviteiten of vakanties. Extra verlof moet schriftelijk worden aangevraagd. Hieronder kunt u het formulier ‘extra verzuimdagen’ downloaden . Het verzoek kan ingeleverd worden bij de
teamleider.

Aanvraag extra verlof voor leerlingen