Aanmeldingsformulier

Middels het aanmeldingsformulier kunnen nieuwe leerlingen worden aangemeld om onderwijs te kunnen volgen op onze school. Hieronder kunt u ons ‘aanmeldingsformulier’downloaden. Her formulier dient ingevuld en per post naar ons te worden verzonden. Gelieve aanmelden vóór 1 mei i.v.m. het plaatsingsonderzoek en aanvragen toelaatbaarheidsverklaring (tlv).

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling

Aanvraag extra verlofdagen leerlingen

In principe kunnen leerlingen buiten de schoolvakanties geen dagen vrij krijgen. In overleg met school kunnen er echter een paar uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde festiviteiten of vakanties. Extra verlof moet schriftelijk worden aangevraagd. Hieronder kunt u het formulier ‘extra verzuimdagen’ downloaden . Het verzoek kan ingeleverd worden bij de
teamleider.

Formulier voor aanvraag van extra verlof

Protocol gescheiden ouders

Dowload hier het protocol gescheiden ouders