Maak kennis met VSO Talryk in onze mooie kennismakingsfilm.

*sinds schooljaar 2019-2020 hanteren we de nieuwe termen: ZML, ZML-intensief voorheen structuur, ZML- belevingsgericht voorheen basis

Benieuwd naar de mogelijkheden voor arbeidstoeleiding? Bekijk het in deze film!

Maak kennis met de afdeling belevingsgericht.

Elke dag werken wij aan onze onderwijskwaliteit. In deze film zie je hoe wij tijd maken voor onderwijskwaliteit.