Schooltijden
Talryk begint elke morgen om 08.30 uur. Op woensdagochtend gaan de leerlingen om 12.15 uur naar huis. Op de andere dagen zijn ze om 15.00 uur vrij.

Vakanties
De vakanties sluiten veelal aan bij die van andere scholen in onze regio.

 

Herfstvakantie 21-10-2017 t/m 30-10-2017
Kerstvakantie (22-12 leerlingen 12.00 uur vrij 23-12-2017 t/m 07-01-2018
Voorjaarsvakantie 24-02-2018 t/m 04-03-2018
Paasvakantie 30-03-2018 t/m 02-04-2018
Meivakantie (incl. Koningsdag) 26-04-2018 t/m 06-05-2018
Bevrijdingsdag 05-05-2018
Hemelvaartweekend 10-05-2018 t/m 13-05-2018
Pinksteren 18-05-2018 t/m 21-05-2018
Zomervakantie (21-07 leerlingen 12.00 uur vrij) 21-07-2018 t/m 02-09-2018
 

Belangrijke data

 

Eerste schooldag maandag 04-09-2017
Nieuwjaarsreceptie 11-09-2017
Schoolfotograaf voor nieuwe leerlingen 21-09-2017
Gesprekken met ouders/verzorgers nieuwe leerlingen 02-10-2017
Ouderavond fase 3 ZML/Structuur 10-10-2017
Margedag 30-10-2017
Studiedag personeel (alle leerlingen vrij) 28-11-2017
Sinterklaasviering 05-12-2017
Voorbereidingsdag Tussenevaluaties 11-12-2017
Informatieavond (regelgeving rondom 18-jarigen) 24-01-2018
Kerstgala 21-12-2017
Kerstviering (Fase 1 en 2) 22-12-2017
Voortgangsbesprekingen (elke klas/mentorgroep één dag vrij) januari 2018
20-minutengesprekken 29-01 & 01-02-2018
Open Dag (15.30-18.00 uur) 08-02-2018
Studiedag personeel (alle leerlingen vrij) 15-02-2018
Informatieavond ouders/verzorgers nieuwe leerlingen 05-03-2018
Stichtingsdag SO-Fryslân (alle leerlingen vrij) 21-03-2018
Margedag 26-04-2018
Informatieavond over Arbeidstoeleiding 24-05-2018
Gesprekken alle ouders/verzorgers 03 & 05-07-2018
Meedraaiuurtje nieuwe klas 11-07-2018
Uitreiking getuigschrift schoolverlaters 17-07-2018
Eerste schooldag 2017-2018 03-09-2018