Schooltijden
Talryk begint elke morgen om 08.30 uur. Op woensdagochtend gaan de leerlingen om 12.15 uur naar huis. Op de andere dagen zijn ze om 15.00 uur vrij.

Vakanties
De vakanties sluiten veelal aan bij die van andere scholen in onze regio.

 

Herfstvakantie 20-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie (22-12 leerlingen 12.00 uur vrij) 22-12-2018 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvakantie 15-02-2019 t/m 24-02–2018
Paasvakantie 18-04-2019 t/m 22-04-2019
Meivakantie (incl. Koningsdag) 27-04-2019 t/m 05-05-2019
Bevrijdingsdag 05-05-2019
Hemelvaartweekend 30-05-2019 t/m 02-06-2019
Pinksteren 07-06-2019 t/m 10-06-2019
Zomervakantie (12-07 leerlingen 12.00 uur vrij) 13-07-2019 t/m 25-08-2019
 

Belangrijke data

 

Eerste schooldag maandag 03-09-2018
Schoolfotograaf voor alle leerlingen 13-09-2018
Ouderbijeenkomst nieuw schooljaar Fase 1-2 ZML Structuur en gehele Basis 18-09-2018
Ouderavond fase 3 ZML/Structuur 01-10-2018
Gesprekken met ouders/verzorgers nieuwe leerlingen 04-10-2018
Margedag 29-10-2018
Studiedag personeel (alle leerlingen vrij) 29-11-2018
Sinterklaasviering 05-12-2018
Informatieavond (regelgeving rondom 18-jarigen) 11-12-2018
Voorbereidingsdag Tussenevaluaties 13-12-2018
Kerstgala Fase 3 20-12-2018
Kerstviering (Fase 1 en 2) 21-12-2018
Voortgangsbesprekingen (elke klas/mentorgroep één dag vrij) januari 2019
Studiedag personeel (alle leerlingen vrij) 15-01-2019
20-minutengesprekken 28-01 t/m 01-02-2019
Open Dag (15.30-18.00 uur) 12-02-2019
Informatieavond ouders/verzorgers nieuwe leerlingen 05-03-2019
Studiedag 11-03-2019
Margedag 18-04-2019
Voorbereidingsdag Eindevaluaties (alle leerlingen vrij) 21-05-2019
Informatieavond over Arbeidstoeleiding 21-05-2019
Voortgangsbesrekingen (elke klas/mentorgroep één dag vrij) juni 2019
Teamuitje 07-06-2019
20-minutengesprekken 24-6 t/m 28-6-2019
Meedraaiuurtje nieuwe klas 03-07-2019
Uitreiking getuigschrift schoolverlaters 09-07-2019
Eerste schooldag 2017-2018 26-08-2019