Schooltijden

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de Schooltijden:

Maandag 8.30 – 15.00 uur
Dinsdag 8.30 – 15.00 uur
Woensdag 8.30 – 12.15 uur
Donderdag 8.30 – 15.00 uur
Vrijdag 8.30 – 15.00 uur

 Vakanties en Vrije dagen

De schoolvakanties zijn zoveel mogelijk gelijk aan die van de scholen in de regio en gebaseerd op de landelijke vakantieregeling. Naast de schoolvakanties zijn er een aantal dagen in het jaar waarop leerlingen vrij zijn in verband met studiedagen voor het personeel.

Herfstvakantie 21-10-2023 tot en met 29-10-2023
Kerstvakantie (23-12 leerlingen 12.00 uur vrij) 23-12-2023 tot en met 7-1-2024
Voorjaarsvakantie 17-2-2024 tot en met 25-2-2024
Paasvakantie 28-3-2024 tot en met 1-4-2024
Meivakantie 27-4-2024  tot en met 12-5-2024
Hemelvaart 9-5-2024
Pinksteren 18-5-2024 tot en met 22-5-2024
Zomervakantie (19-07 leerlingen 12.00 uur vrij) 20-7-2024 tot en met 1-9-2024

Belangrijke Data

Eerste schooldag  2022-2023 Maandag 04-09-23
Startgesprekken 2023-2024 (leerlingen vrij) Dinsdag 12-09-23
Schoolfotograaf Dinsdag 19-09-23 en Donderdag 21-09-23
Ouderavond fase 3 en ZML-B Dinsdag 10-10-23
Ouderavond fase 1 en 2 Donderdag 12-10-23
Thema ouderavond Donderdag 30-11-23
Studiedag (alle leerlingen vrij) Dinsdag 28-11-23
Kerstgala fase 3 (’s avonds) Donderdag 14-12-23
Voortgangsbespreking met ouders Maandag 29-01-24 t/m vrijdag 2-02-24
Studiedag (alle leerlingen vrij) Dinsdag 16-1-24
Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 06-03-24
Open dag (15.30 – 18.00 uur) Donderdag 07-03-24
Thema ouderavond Dinsdag 19-3-24
Voortgangsbespreking met ouders Maandag 24-06-24 t/m vrijdag 28-06-24
Studiedag (alle leerlingen vrij) Donderdag 27-6-24
Diplomauitreiking Dinsdag 09-07-24
Laatste schooldag Vrijdag 19-07-23 (leerlingen 12 uur vrij)