Schooltijden
Talryk begint elke morgen om 08.30 uur. Op woensdagochtend gaan de leerlingen om 12.15 uur naar huis. Op de andere dagen zijn ze om 15.00 uur vrij.

Vakanties
De vakanties sluiten veelal aan bij die van andere scholen in onze regio.

 

Herfstvakantie 12-10-2020 t/m 18-10-2020
Kerstvakantie (22-12 leerlingen 12.00 uur vrij) 19-12-2020 t/m 03-01-2021
Voorjaarsvakantie 20-02-2021 t/m 28-02–2021
Paasvakantie 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Koningsdag 27-4-2021
Meivakantie (incl. bevrijdingsdag) 1-05-2021 t/m 16-05-2021
Hemelvaartweekend 13-05-2021 t/m 16-05-2021
Pinksteren 23-05-2021 t/m 24-05-2021
Zomervakantie (12-07 leerlingen 12.00 uur vrij) 09-07-2021 t/m 22-08-2021
 

Belangrijke data

 

Eerste schooldag maandag 16-08-2020
Schoolfotograaf voor alle leerlingen 01-09-2020 en 03-09-2020
Ouderbijeenkomsten nieuw schooljaar Fase 1-2 ZML Structuur Volgens rooster per klas
Gesprekken met ouders/verzorgers nieuwe leerlingen 21-09-2020 t/m 25-09-2020
Studiedag personeel (alle leerlingen vrij) 09-11-2020
Informatieavond (regelgeving rondom 18-jarigen) 19-11-2020
Sinterklaasviering 05-12-2021
Kerstgala Fase 3 (‘s avonds) 17-12-2020
Voortgangsbesprekingen (elke klas/mentorgroep één dag vrij) januari 2020
Kerstviering (Fase 1 en 2) leerling vrij om 12.00 uur 18-12-2021
Ouderbijeenkomst Fase 3 14-01-2021
20-minutengesprekken 01-02 t/m 05-02-2021
Open Dag (15.30-18.00 uur) 16-02-2021
Informatieavond ouders/verzorgers nieuwe leerlingen 04-03-2021
Stichtingsdag SO Fryslan (alle leerlingen vrij) 24-03-2021
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Thema Ouderavond 06-04-2021
Margedag
Voortgangsbesrekingen (elke klas/mentorgroep één dag vrij) mei/juni 2021
20-minutengesprekken 14-6 t/m 18-6-2021
Meedraaiuurtje nieuwe klas 23-06-2021
Uitreiking getuigschrift schoolverlaters 29-06-2021
Laatste schooldag 2019-2020 leerlingen om 12.00 uur vrij 09-07-2021