Schooltijden

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de Schooltijden:

Maandag 8.30 – 15.00 uur
Dinsdag 8.30 – 15.00 uur
Woensdag 8.30 – 12.15 uur
Donderdag 8.30 – 15.00 uur
Vrijdag 8.30 – 15.00 uur

 Vakanties en Vrije dagen

De schoolvakanties zijn zoveel mogelijk gelijk aan die van de scholen in de regio en gebaseerd op de landelijke vakantieregeling. Naast de schoolvakanties zijn er een aantal dagen in het jaar waarop leerlingen vrij zijn in verband met studiedagen voor het personeel.

Herfstvakantie 15-10-2022 tot en met 23-10-2022
Kerstvakantie (23-12 leerlingen 12.00 uur vrij) 24-12-2022 tot en met 8-1-2023
Voorjaarsvakantie 25-2-2023 tot en met 5-3-2023
Paasvakantie 7-4-2023 tot en met 10-4-2023
Meivakantie 22-4-2023  tot en met 7-5-2023
Hemelvaart 18-5-2023 tot en met 21-5-2023
Pinksteren 27-5-2023tot en met 29-5-2023
Zomervakantie (21-07 leerlingen 12.00 uur vrij) 22-7-2023 tot en met 3-9-2023

Belangrijke Data

Eerste schooldag  2022-2023 Maandag 29-08-22
Ouderbijeenkomst nieuw schooljaar Dinsdag 13-09-22
Schoolfotograaf Donderdag 15-09-22 en Maandag 19-09-22
Gesprekken met ouder(s)/verzorgers nieuwe leerlingen Maandag 19-09-22 t/m vrijdag 23-09-22
Studiedag (alle leerlingen vrij) Dinsdag 27-09-22
Ouderavond, stage en 18+ (fase3) Donderdag 10-11-22
Studiedag (alle leerlingen vrij) Dinsdag 15-11-22
Kerstmarkt Talryk Woensdag 14-12-22 (onder voorbehoud)
Kerstgala fase 3 (’s avonds) Donderdag 15-12-22
Kerstviering fase 1 en 2 Donderdag 22-12-22
Gesprekken met ouder(s)/verzorgers Maandag 30-01-23 t/m vrijdag 3-02-23
Ouderavond thematisch Donderdag 09-02-23
Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 15-02-23
Open dag (15.30 – 18.00 uur) Dinsdag 14-03-23
Studiedag  (alle leerlingen vrij) Woensdag 15-03-23
Open dag (15.30 – 18.00 uur) Donderdag 16-03-23
Studiedag (leerlingen vrij) Dinsdag 11-04-23
Ouderavond, stage en 18+ Donderdag 13-04-23
Studiedag (leerlingen vrij) Woensdag 17-05-2
Leerling besprekingen (elke klas een dag vrij) Diverse data in mei
Oudergesprekken Maandag 19-06-23 t/m vrijdag 27-06-23
Laatste schooldag Vrijdag 21-07-23 (leerlingen 12 uur vrij)