Schooltijden
Talryk begint elke morgen om 08.30 uur. Op woensdagochtend gaan de leerlingen om 12.15 uur naar huis. Op de andere dagen zijn ze om 15.00 uur vrij.

Vakanties
De vakanties sluiten veelal aan bij die van andere scholen in onze regio.

 

Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019
Kerstvakantie (22-12 leerlingen 12.00 uur vrij) 21-12-2019 t/m 05-01-2020
Voorjaarsvakantie 15-02-2020 t/m 23-02–2020
Paasvakantie 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie (incl. Koningsdag) 25-04-2020 t/m 10-05-2020
Bevrijdingsdag 05-05-2020
Hemelvaartweekend 21-05-2020 t/m 24-05-2020
Pinksteren 30-05-2020 t/m 1-06-2020
Zomervakantie (12-07 leerlingen 12.00 uur vrij) 13-07-2019 t/m 25-08-2019
 

Belangrijke data

 

Eerste schooldag maandag 26-08-2019
Schoolfotograaf voor alle leerlingen 17-09-2019 en 18-09-2019
Ouderbijeenkomst nieuw schooljaar Fase 1-2 ZML Structuur en gehele Basis 09-09-2019
Gesprekken met ouders/verzorgers nieuwe leerlingen 26-09-2019
Ouderavond fase 3 ZML/Structuur 08-10-2019
Studiedag personeel (alle leerlingen vrij) 21-11-2019
Sinterklaasviering 05-12-2018
Informatieavond (regelgeving rondom 18-jarigen) 10-12-2019
Kerstgala Fase 3 (‘s avonds) 19-12-2019
Kerstviering (Fase 1 en 2) leerling vrij om 12.00 uur 20-12-2019
Voortgangsbesprekingen (elke klas/mentorgroep één dag vrij) januari 2020
20-minutengesprekken 03-02 t/m 07-02-2020
Open Dag (15.30-18.00 uur) 25-02-2020
Informatieavond ouders/verzorgers nieuwe leerlingen 05-03-2020
Studiedag 16-03-2020
Stichtingsdag SO Fryslan (alle leerlingen vrij) 25-03-2020
Voorbereidingsdag Eindevaluaties (alle leerlingen vrij) 09-04-2020
Informatieavond over Arbeidstoeleiding 26-05-2020
Voortgangsbesrekingen (elke klas/mentorgroep één dag vrij) mei/juni 2020
20-minutengesprekken 15-6 t/m 19-6-2020
Meedraaiuurtje nieuwe klas 24-06-2020
Uitreiking getuigschrift schoolverlaters 30-06-2020
Laatste schooldag 2019-2020 leerlingen om 12.00 uur vrij 03-07-2020