Schooltijden
Talryk begint elke morgen om 08.30 uur. Op woensdagochtend gaan de leerlingen om 12.15 uur naar huis. Op de andere dagen zijn ze om 15.00 uur vrij. Data en tijden zijn onder voorbehoud.

Vakanties
De vakanties sluiten veelal aan bij die van andere scholen in onze regio.

 

Herfstvakantie 16-10-2021 t/m 24-10-2021
Kerstvakantie (24-12 leerlingen 12.00 uur vrij) 25-12-2021 t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie 19-02-2022 t/m 27-02-2022
Paasvakantie 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Koningsdag 27-4-2022
Meivakantie (incl. bevrijdingsdag) 23-04-2022 t/m 07-05-2022
Hemelvaartsdag 26-05-2022
Pinksteren 04-06-2022 t/m 06-06-2022
Zomervakantie (15-07 leerlingen 12.00 uur vrij) 16-07-2022 t/m 27-08-2022
 

Belangrijke data

 

Eerste schooldag maandag 23-08-2021
Schoolfotograaf voor alle leerlingen 30-08-2021 en 31-08-2021
Ouderbijeenkomsten  Fase 1-2 ZML Volgens rooster
Gesprekken met ouders/verzorgers nieuwe leerlingen 20-09-2021 t/m 24-09-2021
Studiedag personeel (alle leerlingen vrij) 15-11-2021
Sinterklaasviering 03-12-2021
Kerstgala Fase 3 (‘s avonds) 23-12-2020
Voortgangsbesprekingen (elke klas/mentorgroep één dag vrij) januari 2021
Kerstviering (Fase 1 en 2) leerling vrij om 12.00 uur 24-12-2021
20-minutengesprekken 31-01 t/m 04-02-2022
Open Dag (15.30-18.00 uur) 15-02-2022
Informatieavond ouders/verzorgers nieuwe leerlingen 03-03-2022
Stichtingsdag SO Fryslan (alle leerlingen vrij) 16-03-2022
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Thema Ouderavond 05-04-2022
Voortgangsbesprekingen (elke klas/mentorgroep één dag vrij) mei/juni 2021
20-minutengesprekken 20-6 t/m 24-6-2022
Meedraaiuurtje nieuwe klas 22-06-2022
Uitreiking getuigschrift schoolverlaters 22-06-2022
Laatste schooldag 2021-2022 leerlingen om 12.00 uur vrij 15-07-2022