Als school zijn wij verplicht om de sociale veiligheid bij leerlingen te monitoren. Naast vragen over de sociale veiligheid bevragen wij onze leerlingen ook op schoolklimaat en onderwijsleerproces.

Wij maken hiervoor gebruik van Qschool voor onze ZLM & ZML-Intensief en nemen de vragenlijst vanaf dit schooljaar 2x per jaar af.  Binnen het onderzoek met Qschool (V)SO+ worden de leerlingvragen uit Vensters PO afgenomen. De onderwerpen zijn aan de leerlingen voorgelegd als vragen (Vind je het leuk om? / Ben je blij met?). De vragen hebben per variant een iets andere vorm om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen.

De uitkomsten zijn via de onderstaande link te lezen:

Sociale veiligheid leerlingen Talryk 2021-2022