De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van het College van Bestuur. In de Raad van Toezicht hebben de volgende leden zitting:

  • Mevrouw M.J.J. Stam-Boots
  • Mevrouw S. de Graaf
  • Mevrouw J.E. de Poorte
  • De heer H. Drenth
  • De heer S. Dijkstra

Het College van Bestuur:

  • Mevrouw Mirjam Pruiksma (voorzitter)