Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdhulpinstellingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.
Voor meer informatie over de meldcode zie: www.rijksoverheid.nl

De vijf stappen van de meldcode van de VSO Talryk kunnen worden opgevraagd via info@talryk.nl