Het kan zijn dat uw kind in aanmerking kan komen voor vergoedingen/regelingen. Indien u hier meer over wilt weten, dan kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker via b.penninga@talryk.nl. Ook kunt u contact opnemen met het wijkteam/gebiedsteam binnen uw eigen gemeente.