Sinds schooljaar 2013-2014 zijn de scholen van SO Fryslân gestart met het verder professionaliseren van leerkrachten. Het ontwikkelen van goed onderwijskundig vakmanschap is ondergebracht in een gildestructuur: het Noordelijk Onderwijsgilde. Iedere leraar, onderwijsassistent en intern begeleider werkt hiermee aan zijn/haar professionele groei, wat de kwaliteit van onderwijs op scholen omhoog brengt. Met de permanente scholingsstructuur die hierbij hoort, willen we teamleden basisbekwaam en vakbekwaam scholen. Net als in andere beroepsgroepen wordt scholing een standaard onderdeel van een functie, waarmee vakkennis en vaardigheden worden onderhouden en overgedragen.

Ook het komende schooljaar volgen ruim 200 personeelsleden van SO Fryslân een scholingsmodule. Intern begeleiders bekwamen zich in het ondersteunen van leraren.