Het bestuursbureau wordt – naast de leden van het College van Bestuur – bemand door:

Adviseur personeel: Ria Gerritsma, Loes Slomp en Nienke Wolda
Adviseur financiën: Peter Faber

Bestuursbureau SO Fryslân
Morra 2-3
9204 KH Drachten
tel. 0512-584594
e-mail: info@so-fryslan.nl
website: www.so-fryslan.nl