Als school werken wij volgens vaste cycli om onze missie en visie te realiseren en om onze kwaliteit te verbeteren. Hierover leggen wij verantwoording af naar ouders, verzorgers, het bestuur van SO Fryslân en de onderwijsinspectie.

De aanpassingen en verbeteringen die we doen hebben als doel dat leerlingen met plezier naar school gaan en dat het onderwijs is afgestemd op hun mogelijkheden.

Onder de verantwoording en dialoog verstaan wij de volgende zaken:

  • Schoolplan (4 jarenplan)
  • Jaarplan
  • Jaarverslag
  • Uitstroom & bestendiging
  • Sociale veiligheid leerlingen
  • Oudertevredenheid

Medewerkertevredenheid