Het schoolplan is een beleidsdocument van de school. Bij het opstellen van het schoolplan denkt de school na over doelstellingen en prioriteiten. Dat geeft houvast bij initiatieven in de school die erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te handhaven en te verbeteren.

Schoolplan 2023-2027