Het jaarplan geeft een overzicht van de beleidsvoornemens in het schooljaar 2022-2023. Dit jaarplan komt voort uit ons schoolplan 201-2023. Via onderstaande link kunt u lezen wat wij in het komende schooljaar willen ontwikkelen.

Jaarplan 2022-2023