SCHOOLREIS
De bijdrage voor schoolreisjes/schoolkampen bedraagt per leerling:

€ 50,00 voor schoolreisjes

Voor het incasseren van de bijdrage maken wij gebruik van schoolkassa.

Het blijft mogelijk om in 2 termijnen te betalen. U krijgt in de loop van het schooljaar via de mail een betaalverzoek om de ouderbijdrage te voldoen. Door op de link te klikken kunt u kiezen voor direct betalen of betalen in termijnen. Verder vragen wij geen bijdrage voor evt. andere kosten. Mochten ouder(s)/verzorger(s) de behoefte hebben om de school nog van een extra vrijwillige bijdrage te voorzien dan is daar altijd een mogelijkheid voor.

SCHOOLFONDS

Het schoolfonds is bedoeld voor de onkosten van het schoolkamp of schoolreisje. Ieder schooljaar ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een overeenkomst (aparte brief) met een antwoordblad waarop de ouder(s)/verzorger(s) kunnen aangeven wat ze dat schooljaar voor hun zoon/dochter willen afnemen. Wanneer u ervoor kiest uw zoon/dochter niet te laten deelnemen aan de schoolreis of het schoolkamp, zorgt de school voor een vervangende activiteit. De medezeggenschapsraad heeft instemming verleend op de vaststelling van de hoogte van de bijdrage en de bestemming van de middelen in het fonds.