We verwachten van de ouder(s)/verzorger(s) bij ziekte van een leerling een telefoontje, ook als dit een stagedag betreft , bij voorkeur ‘s morgens voor schooltijd. Wanneer we weten dat een leerling ziek is, hoeven we ons niet ongerust te maken als zij/hij er bij aanvang van de lessen nog niet is. Ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het afzeggen van het vervoer.

Telefoon: 0512-369149

Aanvraag extra verlofdagen leerlingen

In principe kunnen leerlingen buiten de schoolvakanties geen dagen vrij krijgen. In overleg met school kunnen er echter een paar uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde festiviteiten of vakanties. Extra verlof moet schriftelijk worden aangevraagd. Hieronder kunt u het formulier ‘extra verzuimdagen’ downloaden . Het verzoek kan ingeleverd worden bij de
teamleider.

Formulier voor aanvraag van extra verlof