We verwachten van de ouders/verzorgers bij ziekte van een leerling een telefoontje, ook als dit een stagedag betreft , bij voorkeur ’s morgens voor schooltijd. Wanneer we weten dat een leerling ziek is, hoeven we ons niet ongerust te maken als zij/hij er bij aanvang van de lessen nog niet is. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het afzeggen van het vervoer.

Telefoon: 0512-369149