Vervoer
De leerlingen worden dagelijks met taxi’s en busjes vervoerd. Voor de ouder(s)/verzorger(s) zijn daaraan op dit moment nog geen kosten verbonden. Sommige leerlingen reizen, zodra dat verantwoord is, ook wel met fiets of bus naar school.
Het is aan de Commissie van Begeleiding om te bepalen of leerlingen ook na hun 12e jaar nog zijn aangewezen op aangepast vervoer; de regel is ‘openbaar vervoer waar het kan en alleen aangepast vervoer waar het moet!’ Gelukkig zijn er de laatste jaren steeds meer leerlingen die te voet of op de fiets naar school komen, ook dat zijn weer stappen op weg naar zelfstandigheid. De ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met het vervoersbedrijf, wanneer hun zoon/dochter geen gebruik maakt van de taxi of het busje.
Wanneer een leerling bijvoorbeeld in geval van ziekte of anderszins geen gebruik maakt van de taxi of het busje (ook bij stage!), dienen de ouder(s)/verzorger(s) zelf contact op te nemen met het vervoersbedrijf. Er moet elk schooljaar door de ouder(s)/verzorger(s) opnieuw een beschikking ‘aangepast vervoer’ aan- gevraagd worden bij de gemeente. Bij een negatief besluit kunt u ondersteuning vragen bij de juridisch medewerker van MEE.