Wat doet een contactpersoon?

De contactpersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt op school voor leerlingen, ouders en personeel, bij klachten over de schoolsituatie. Dit kunnen klachten zijn op het gebied van ongewenst gedrag, zoals (online)pesten, (seksuele)intimidatie, roddels, discriminatie en agressie.

De contactpersoon verzorgt de eerste opvang; luistert, brengt het probleem in kaart, vraagt welke stappen al genomen zijn, geeft overzicht over mogelijke vervolgstappen, denkt mee bij het maken van een keuze. De contactpersoon kan je ook verwijzen naar en in contact brengen met bijvoorbeeld de externe vertrouwenspersoon, het bestuur, de directeur, de klachtencommissie. De contactpersoon zal niet bemiddelen en ook niet het probleem oplossen, maar is een wegwijzer en gesprekken zijn vertrouwelijk. Uitzondering is als het gaat om seksueel misbruik; dan is er een wettelijke meldplicht.

Meriem Kuipers en Gijs Bolt zijn de interne contactpersonen van de VSO Talryk. Via het algemene nummer van school en emailadres: contactpersoon@talryk.nl  kunt u in contact komen met Meriem en Gijs.
Vanzelfsprekend mag u de contactpersonen ook aanspreken op school om een afspraak te maken.