Via onderstaande link opent het jaarverslag in een apart tabblad. In het jaarverslag kunt u vinden wat het originele jaarplan was en wat daarvan gerealiseerd is.

Schooljaarverslag 2020 2021 VSO Talryk