Talryk is een school op basis van een bijzonder neutrale signatuur met respect voor christelijke normen en waarden, maar ook die van andere levensbeschouwelijke stromingen.

Talryk biedt ontwikkelingsgericht en praktijkgericht onderwijs waarbij het uitstroomperspectief gericht is op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan wonen, werken en vrije tijd. We gaan daarbij uit van de individuele mogelijkheden van de leerling waarbij rekening gehouden wordt met diens beperking. De leerlingen oriënteren zich breed op de maatschappij o.a. door stages en maken op basis hiervan keuzes gericht op het inkleuren van hun toekomst.

Leerlingen, leerkrachten, onderwijsassistenten, overig personeel en leidinggevenden hebben op allerlei momenten en manieren contacten met elkaar. De kwaliteit van deze contacten bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van de inspirerende kleurrijke werk- en leeromgeving die wij binnen Talryk trachten te scheppen.

Hieronder kunt u via de link onze kennismakingsfolder downloaden;

Talryk Kennismakingfolder

VSO Talryk

Talryk is een VSO school voor 12-20 jarigen. Wij bieden specialistisch onderwijs aan zeer moeilijk lerenden en jongeren met een complexe beperking en/ of gedragsproblematiek.

Onze missie:

Talryk stemt af op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van elke leerling zodat zij zo zelfstandig mogelijk en vol vertrouwen kunnen uitstromen naar een optimale plek op het gebied van werken, wonen en vrije tijd.

Kernwaarden van waaruit we werken:

  • Eigenwaarde centraal
  • Respect, veiligheid en geborgenheid
  • Maatwerk
  • Ruimte bieden aan ontdekken en ontwikkelen

Ons Motto:

Talryk. Samen werken aan jouw toekomst!