Het aanmeldingsformulier wordt u op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met een van de teamleiders.

Er komen onderzoeksgegevens binnen over de aangemelde leerling (psychologisch, didactisch, medisch en maatschappelijk onderzoek). Hierna wordt besloten of een leerling bij ons op school komt.

De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van dit besluit en kunnen bezwaar aantekenen als zij het niet eens zijn met de beslissing.