Met onderstaand aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden voor onze school. Het formulier dient per post naar ons te worden verzonden.

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling

Wachtlijst Structuurafdeling

 

Op Talryk houden wij in de Structuurafdeling:

– De klassen klein

– De afdeling kleinschalig

 

Dit doen wij in het belang van:

– Leerlingen

– Klassenleiding

– Kwaliteit van het onderwijs

 

De groep leerlingen met ernstige gedragsproblemen groeit en wordt qua problematiek steeds complexer. Door de toename van het aantal leerlingen op de Structuurafdeling en verzwaring van de problematiek zijn wij genoodzaakt te gaan werken met een wachtlijst.

 

Per 1 februari 2019 hanteren wij deze wachtlijst bij nieuwe aanmeldingen voor de structuurafdeling. Eventuele plaatsing vanuit de wachtlijst is op volgorde van aanmelding.