Toelating in het voortgezet speciaal onderwijs

Elke jongere in Nederland heeft recht op passend onderwijs. Wanneer komt uw dochter of zoon in aanmerking voor het voortgezet speciaal onderwijs? Hierover zijn toelatingsafspraken gemaakt door het SWV Fryslân-Noard. (Dit is het SamenWerkingsVerband voor primair en voortgezet onderwijs in onze regio.) Ook onze school heeft afspraken gemaakt voor de toelating van leerlingen; we kunnen nu eenmaal niet voor elke jongere het juiste onderwijs bieden. Deze afspraken staan omschreven in ons “Schoolondersteuningsprofiel” .

Wil je meer informatie over onze school voor nieuwe leerlingen? Klik dan hier.

Met onderstaande aanmeldingsformulieren kunt u zich aanmelden voor onze school. Het formulier dient per post naar ons te worden verzonden.

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling