Aanmelden voor een gesprek

We willen u de gelegenheid geven om persoonlijk in contact met een meester of juf te komen (via Teams of bellen). Dit kan in de week van 22 t/m 26 maart. Zo geven we u de gelegenheid om meer informatie over onze school en ons onderwijs te krijgen.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.