Onder ouders verstaan we bij ons op school nadrukkelijk ook pleegouders, verzorgers en leiding van gezinsvervangende tehuizen. We hechten veel waarde aan een goed contact met ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers van onze leerlingen zijn altijd welkom op school. Gelieve hier wel even een afspraak voor te maken. Naast deze informele contacten is er ook een aantal min of meer officiële gelegenheden waarbij de ouders/verzorgers de school binnenkomen.

Vóór elke ouderavond ontvangen de ouders/verzorgers een uitnodiging met programma, aanvangstijden, e.d.