VSO Talryk heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit vijf leerlingen en heet dan ook: de Raad van 5.

In de Raad van 5 zitten leerlingen uit Fase 1, Fase 2 en Fase 3. Tijdens een vergadering van de Raad van 5 worden zaken besproken die verband houden met het onderwijs en die leven onder de leerlingen. Ook kunnen bijvoorbeeld beleidsvoorstellen vanuit het MT besproken worden, waarover de Raad van 5 vervolgens een advies geeft. De Raad van 5 wordt begeleid door de vakdocent beweging en de orthopedagoog.