Corona Nieuwsbrief 23 april 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president gisteravond 21 april willen we u informeren wat er gaat gebeuren op de scholen van SO Fryslân en dan in het bijzonder … Read More

Opvang voor ouders in vitale beroepen

Beste ouders/verzorgers, Vanuit SO Fryslan proberen we te voldoen aan de oproep van de minister om opvang te regelen voor ouders met vitale beroepen. Speciale Kinderopvang Wille is bereid om … Read More

Nieuw berichten rondom Coronavirus

Beste ouder(s)/verzorger(s), In navolging van de brief die u afgelopen vrijdag gekregen heeft en de persconferentie op zondagmiddag 17.30 uur het volgende; De overheid heeft besloten scholen en kinderopvang te … Read More

Informatieavond nieuwe leerlingen.

Op donderdag 5 maart a.s. is er een informatieavond voor ouder(s) en/of verzorger(s) van (mogelijk) nieuwe leerlingen. Tijdens deze informatieavond wordt u uitgebreid geïnformeerd over ons onderwijsaanbod en wat we zoal op … Read More

Informatiebrief GGD over Coronavirus

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties. GGD Fryslân wil u daarom middels deze brief informeren. Hier vind u een informatiebrief van de GGD over … Read More