Nieuwsbrief 26 augustus

Vanaf 31 augustus gaan we weer volledig open! Voor meer informatie: Nieuwsbrief 26-8-2020 en Protocol-volledig-openen-voortgezet-speciaal-onderwijs

Unyk gaat door!

Unyk gaat door in De Tike! Voor meer informatie klik hier.

Corona Nieuwsbrief 23 april 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president gisteravond 21 april willen we u informeren wat er gaat gebeuren op de scholen van SO Fryslân en dan in het bijzonder … Read More

Opvang voor ouders in vitale beroepen

Beste ouders/verzorgers, Vanuit SO Fryslan proberen we te voldoen aan de oproep van de minister om opvang te regelen voor ouders met vitale beroepen. Speciale Kinderopvang Wille is bereid om … Read More

Nieuw berichten rondom Coronavirus

Beste ouder(s)/verzorger(s), In navolging van de brief die u afgelopen vrijdag gekregen heeft en de persconferentie op zondagmiddag 17.30 uur het volgende; De overheid heeft besloten scholen en kinderopvang te … Read More