GEZONDE SCHOOL

Sinds 2020 heeft VSO Talryk het certificaat Bewegen en Sport behaald. Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Zoals het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Maar ook het aanbieden van een gevarieerd aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten. Dit doen we in samenwerking met het sportbedrijf Smallingerland, door het aanbieden van gastlessen van Dol Fijn en andere gastaanbieders, en door het aanbieden van Rots & Waterlessen voor elke leerling. Het certificaat Roken en Alcohol is behaald in 2019-2020 en Talryk heeft een Zero Tolerance beleid. Een Gezonde School stimuleert planmatig en structureel de gezondheid en veiligheid van leerlingen en leraren. Dit doen we aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers.