Nog een boodschap aan alle Leerlingen

Op de collage:

Stagebureau, Joek, MT, facilitaire dienst, administratie, gedragsdeskundigen, school maatschappelijk werker, logopedist.