Veelgestelde vragen

1 Hoe groot zijn de klassen?

Dat verschilt per afdeling. Het onderwijs wordt verdeeld over drie afdelingen: zeer moeilijk lerenden (afdeling ZML), afdeling Intensief (afdeling ZML-I) en de Belevingsgerichte afdeling ZML-B).  Ook hebben wij  een externe klas in De Tike; Unyk Onderwijs Zorg (zie 11).
Op de afdeling ZML zitten 12 -14 leerlingen in een klas en in fase 3 (vanaf 16 jaar) zijn de klassen wat groter, rond 17 leerlingen, omdat er in de praktijk leerlingen afwezig zijn i.v.m. stage en uitstroom waardoor het aantal aanwezige leerlingen op school doorgaans minder is. Op de afdeling ZML Intensief 5-7 leerlingen en op de afdeling ZML Belevingsgericht zitten 6-9 leerlingen in een klas.  In elke klas wordt elke dag gewerkt met een leerkracht en meestal een onderwijsassistent.

2 In welke klas of op welke afdeling komt mijn kind?

Op de afdeling ZML zitten leerlingen met een lichte of matige verstandelijke beperking, die beperkt zijn in het volgen van onderwijs, vaak samen met een leerachterstand. Op de afdeling ZML Intensief zitten leerlingen met dezelfde kenmerken als de ZML-leerlingen, maar hebben daarnaast meer behoefte aan structuur en nabije begeleiding en er is doorgaans ook sprake van gedragsproblematiek en/ of een hechtingsstoornisstoornis. Op de afdeling ZML Belevingsgericht zitten leerlingen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking in combinatie met gedrags- en/of medische problemen en een grote zorg en begeleidingsbehoefte hebben.

Wanneer een leerling wordt aangemeld, volgt er een plaatsingsonderzoek. We brengen de aangemelde leerling in kaart om zo de meest passende plek te bepalen. Hiervoor gaan we kijken op de huidige school, kijken naar het OPP, het niveau van werken, gedrag etc. Soms is verder onderzoek nodig. De plaatsing van een leerling op een bepaalde afdeling wordt besproken in de gezamenlijke zorgteams en bepaald door het zorgteam van de afdeling waar de aangemelde leerling wordt geplaatst.

3 Wat zijn de schooltijden?

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 15.00 uur.
Op woensdag van 8.30 – 12.15 uur.

4 Hoe zit het met vervoer?

Leerlingen die op Talryk zitten, kunnen een vervoersindicatie aanvragen. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk om dit te regelen bij de gemeente waarin zij wonen. Het vervoer van en naar school wordt dan vergoed.

5 Hoe zit het praktijkonderwijs in elkaar?

Het onderwijs op Talryk is ontwikkelingsgericht waarbij veel ruimte is voor praktijklessen. Dit noemen we de sectoren. Het onderwijs is opgedeeld in drie fasen: In fase één ligt de nadruk op theorievakken. Er is al een eerste kennismaking, het ‘snuffelen’ met de praktijkvakken, de zgn. sectoren. In de tweede fase wordt een start gemaakt met de praktijkvakken. De praktijkvakken zijn gericht op vier sectoren: Techniek, Zorg & Dienstverlening, Economie en Land & Tuinbouw. Ook gaan de leerlingen in de tweede fase starten met stagelopen: intern en begeleid extern, in groepjes met nabije begeleiding. In de derde en laatste fase ligt de nadruk op de praktijk. De leerling gaat extern en individueel stage lopen en er wordt gezocht naar een geschikte uitstroomplek. De leerlingen hebben in fase 3 praktijklessen in twee door henzelf gekozen Sectoren.

6 Welke faciliteiten heeft de school?

Talryk beschikt over een moderne sportzaal, een muzieklokaal, diverse praktijkruimtes en een locatie op het volkstuincomplex De Wrottersploeg in Drachten, waar ook praktijklessen worden gevolgd. Voor de leerlingen van de afdeling ZML Belevingsgericht is er een belevingsruimte. Leerlingen met een medische indicatie kunnen eventueel gebruik maken van het therapeutisch zwembad.

7 Hoe lang mag mijn kind bij jullie op school blijven?

In principe kunnen leerlingen maximaal tot 20 jaar naar school. Wanneer een leerling 18 jaar wordt en er zijn redenen om een leerling langer op school te houden, dan moet er een aanvraag worden gedaan die goedgekeurd moet worden voordat er een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) verstrekt wordt na 18 jaar.

8 Hoe is de zorg geregeld op school?

Op Talryk werken diverse disciplines die ondersteunend en adviserend zijn t.a.v. het onderwijsaanbod, de zorg en/of het gedrag van de leerling, zoals intern begeleiders, gedragskundige, psycholoog, schoolmaatschappelijk werkster, fysiotherapeut, ergotherapeut en verzorgingsassistenten. Tussen de klassenleiding en de betrokken disciplines zijn korte lijntjes. Het ontwikkelingsperspectief en het welbevinden van de leerlingen staat bij ons voorop.

9 Hoe kom ik in contact?

Dat kan door te bellen of te mailen:
0512 – 369 149
info@talryk.nl

Of meld je aan voor een gesprek door hier te klikken.

10 Hoe meld ik me aan?

Dit kan door het aanmeldingsformulier in te vullen , u kunt deze hier downloaden.