Staking 30 en 31 Januari

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31
januari twee dagen staken.

De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat leerlingen de
dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen
duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet
nemen voor de kwaliteit van het (speciaal) onderwijs in Nederland.

De vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV en FvOv hebben een tweedaagse staking
aangekondigd. De bonden eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk
salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk! Om dit te bereiken staakt het speciaal onderwijs
specifiek voor:
• 90 miljoen euro structureel om het carrièreperspectief van het onderwijsondersteunend
personeel en schoolleiders te verbeteren;
• 560 miljoen euro structureel om de loonkloof van het primair onderwijs met het voortgezet
onderwijs te dichten;
• een salarisverhoging van 1,25 procent elk jaar, bovenop de normale loonruimte, om de
achterstand die er door de nullijn is ontstaan in te halen.

Het bestuur van SO Fryslân staat volledig achter het doel van deze staking. Zowel directies als GMR
staan achter het standpunt van het bestuur. De stakingsdeelname van het personeel van VSO Talryk
is dermate hoog dat we genoodzaakt zijn de school te sluiten.
VSO Talryk zal dan ook donderdag 30 en vrijdag 31 januari gesloten zijn.

Wij beseffen heel goed dat dit voor u overlast kan geven, maar vragen toch uw begrip. We gaan er
vanuit dat u zelf voor opvang van uw zoon/dochter zorgt. Mocht dit een probleem opleveren dan
kunt u uw zoon/dochter voor deze dagen aanmelden bij Wille, onze partner voor buitenschoolse
groepsbegeleiding. Er is plek voor een beperkt aantal leerlingen, dus als u hiervan gebruik wilt
maken, neemt u dan zo spoedig mogelijk (minimaal 7 dagen van te voren), contact met hen op. Het
servicebureau van Wille is te bereiken via telefoonnummer 0515 430630.